Zelluv!

zel·luv

<aanw.vnw.>

0.1

in eigen persoon => persoonlijk

0.2

deze website => www.~.nl

8.2
Heb je vandaag al gezelluvd? - Ben je vandaag al eens naar www.~.nl geweest?
¶.1

Wat je zegt ben je ~! - Bek houden en naar ~ kijken;
~! - Wat je net gezegd hebt slaat op jezelf